No items found
No items found

FEATURE TODAY

Mừng xuân canh tý …. Thêm bia nhiều tí ! 


Mừng xuân canh tý …. Thêm bia nhiều tí ! Làm việc hết 1 năm rồi…xả hơi thôi các đồng chí  Cuối năm tất niên cùng các chiến hữu tại GURU SPORTS BAR thì hết ý ạ. Nơi đâu mà rộng rãi, thoải mái đồ ăn s…VIEW MORE

FEATURE TODAY

Hot Top Iron Rib Eyes


Price: 599,000 VND The greatest attraction to our menu is probably our steak dish, our waiter’s are trained to prepare the steak directly at your table. Hot top iron rib eye is not only steak. This di…VIEW MORE

FOOTBALL SCHEDULE