Bò 1 nắng chấm muối kiến

Giá: 199,000 VND 

 

**Giá trên chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí phục vụ