Burger Bò

Giá: 169,000 VND 

**Giá trên chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí dịch vụ