Hủ tiếu xào kiểu Thái

Giá: 169,000 VND

 

**Giá trên chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT