Khô Cá Dứa với Cơm Nắm Nướng

Giá: 219,000 VND

 

**Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% VAT