Mực xì xèo

Giá: 219,000 VND 

 

**Giá trên chưa 10% VAT và 5% phí phục vụ