Mỳ Ý sốt bò bằm

Giá: 149,000 VND 

 

**Giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% VAT